Ορολογία

Ένωση Αμερικανικών Τραπεζών η οποία έχει επιβάλλει πρότυπο σχετιζόμενο με το 2o track της μαγνητικής κάρτας.

Μέθοδος επιβεβαίωσης / διασφάλισης δυνατότητας πρόσβασης σε χώρους ή δίκτυα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σημείο πρόσβασης σε κάποιο χώρο ή δίκτυο.

ANSI(American Νational Standards Institute) Αμερικανικός Οργανισμός μέλος του ISO ο οποίος έχει επικυρώσει πολλά αμερικανικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των πλαστικών καρτών

Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στους Η/Υ για τη συμβατότητα αρχείων δεδομένων και πληροφοριών.

Αυτόματο μηχάνημα ενεργοποιούμενο από μία κάρτα και έναν κωδικό (ΡΙΝ) του οποίου κύριος σκοπός είναι η διάθεση τραπεζογραμματίων στους καταθέτες.

Αριθμητικός κωδικός σε μονοσήμαντη αντιστοιχία με μια συγκεκριμένη Τράπεζα. Χρησιμοποιείται στις τραπεζικές κάρτες.

Οι τεχνικές πιστοποίησης ενός ατόμου που βασίζονται σε φυσικά χαρακτηριστικά του τα οποία είναι μοναδικά (δακτυλικό αποτύπωμα, πρόσωπο,φωνή, παλάμη ή αμφιβληστροειδής)

Μονάδα υπολογισμού χαρακτήρων ανά ίντσα σε μια μαγνητική ταινία.

Μέθοδος διασφάλισης της αυθεντικότητας μίας κάρτας

Τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ή γραμμικών κωδικών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

Κωδικός καταχωρημένος στη μαγνητική ταινία μιας κάρτας (CVC1) και άλλος τυπωμένος έκγλυφα στην ταινία υπογραφής (CVC2), προκειμένου να διασφαλιστεί σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή η αυθεντικότητα της κάρτας

Εγκεκριμένο σύστημα ΑΤΜ από την Cirrus International

Το λογισμικό σύστημα (S/W) που ενσωματώνεται στον μικροεπεξεργαστή των “έξυπνων” καρτών και καθορίζει τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητές του.

Μέθοδος συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου με κανόνες διασφάλισης δομημένους στην αρχιτεκτονική ενός μικρο-τσιπ.

Ένας τυποποιημένος, συμμετρικός και κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία του κωδικού ΡΙΝ.

Διεθνής Οργανισμός διαμόρφωσης και καθιέρωσης προτύπων

Μία κρυπτογραφικά παραγόμενη ακολουθία χαρακτήρων η οποία αποδεικνύει / επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των μεταδιδόμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή και διασφαλίζει την αντιστοιχία των ηλεκτρονικών εγγράφων – μηνυμάτων με τον αποστολέα.

Έγχρωμη θερμική εκτύπωση στην πλαστική κάρτα χρησιμοποιώντας διαδοχικά τα βασικά χρώματα YMCK από μελανοταινία που τα φέρει σε αντίστοιχη διάταξη.

Τύπος αριθμητικού γραμμωτού κώδικα των 8 ή 13 χαρακτήρων (barcode)

Ολοκληρωμένο κύκλωμα όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά διαγράψιμη , προγραμματιζόμενη read-only μνήμη. Η διαγραφή των δεδομένων μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών συσκευών που ενσωματώνουν κατάλληλες ηλεκτρονικές επαφές.

Ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών ποσών διαμέσου δικτύων.

Σύστημα αποδοχής καρτών και μεταφοράς χρηματικών ποσών μέσω ενός τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών σε ένα σημείο πώλησης.

Τεχνολογία επαγωγικών μικροστοιχείων (micro modules) της Microelectronic – Marin (Swatch Group) στα 125 KHz με επανεγγράψιμη ή μη ηλεκτρονική μνήμη που ενσωματώνεται σε πλαστικές κάρτες και tags.

Εκτύπωση ανάγλυφων χαρακτήρων σε πλαστική κάρτα ή μεταλλικό πλακίδιο.

Ορολογία