Πρόσφατα άρθρα

Ενοποίηση πέντε ζωτικών λειτουργιών σε μία πλατφόρμα

Κατασκευάζουμε την πρώτη ενοποιημένη πλατφόρμα πρόσβασης για:

τον έλεγχο εισόδου σε χώρους και δίκτυα, την καταγραφή και διαχείριση χρόνου εργαζομένων, τον έλεγχο παραγωγής, την έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων, την ασφάλεια (guard tour).

Ενοποίηση πέντε ζωτικών λειτουργιών σε μία πλατφόρμα