Πρόσφατα άρθρα

‘Εργο στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας

Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ-ΒΕΕ) εμπιστεύονται στην CARDEL A.E. την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος της περιμετρικής τους ασφάλειας.

‘Εργο στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας