Πρόσφατα άρθρα

Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων γίνεται δικό μας έργο

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων (ΠΤΦ), μειώνοντας τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά 785 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος μέχρι σήμερα.

Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων γίνεται δικό μας έργο