Πρόσφατα άρθρα

Καινοτομία στον Έλεγχο Πρόσβασης

Σχεδιάζουμε για λογαριασμό της INTRACOM και του ΟΤΕ Μονάδες Ελέγχου Πρόσβασης για επανδρωμένα και ανεπάνδρωτα τηλεπικοινωνιακά κέντρα ~ Κατασκευάζουμε δικό μας λογισμικό Ελέγχου Πρόσβασης και Χρονοπαρουσίας – Access Control & Time Attendance (ACTA)

Καινοτομία στον Έλεγχο Πρόσβασης