Πρόσφατα άρθρα

Εισιτήριο στο μέλλον

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πιλοτικά το πρώτο πολυζωνικό αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής κομίστρου με επαγωγική κάρτα – Multifaring Automatic Fare Collection System (ΚΤΕΛ Αττικής).

Εισιτήριο στο μέλλον