Πρόσφατα άρθρα

Δυναμικό ξεκίνημα με Smart Cards

Η CARDEL A.E. ιδρύεται από τον Μανόλη Θεοδωράκη με αντικείμενο τα συστήματα προσωποποίησης πλαστικών καρτών ISO norm 7810. Εισάγει πρώτη στην Ελλάδα την τεχνολογία των “Έξυπνων” καρτών (ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πιλοτικό για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο καυσαερίων)

Δυναμικό ξεκίνημα με Smart Cards