Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων

Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων

Η CARDEL κατασκεύασε το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων (ΠΤΦ) το 2010 για την Ελληνική Κυβέρνηση. Το έργο άρχισε τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκε υπό ασφυκτική πίεση στις 20/09/2010 – εξαιτίας των πιεστικών συνθηκών της Οικονομικής Κρίσης.

Πρόκειται για ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα που καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων στην χώρα μας, μέσα από τη συσχέτιση και σύγκριση των φαρμάκων που κυκλοφορούν σε 23 χώρες της ΕΕ (γιατί μόνο σε αυτές υπήρχαν διαθέσιμα αντικειμενικά δεδομένα).

Καταχωρήσαμε στη Βάση δεδομένων του ΠΤΦ όλα τα πρωτότυπα φάρμακα των χωρών αυτών, αναλύοντάς τα με βάση, τη μορφή του φαρμάκου, τη συσκευασία, την περιεκτικότητα τους σε φαρμακευτικές ουσίες, τις δραστικές ουσίες και τις αναλογίες τους. Σε αυτήν την ανάλυση, προσθέσαμε την αντίστοιχη χώρα με την τιμή του σε αυτήν τη χώρα. Ο αλγόριθμος που κατασκευάσαμε, έβρισκε τις τρεις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών και μας έδινε το μέσο όρο.

Το όφελος για την Ελληνική Οικονομία ήταν 784 εκ/ρια ευρώ ανά έτος, αρχής γενομένης από το 2010 μέχρι και σήμερα. Επιπρόσθετα, ωφελήθηκε το Δημόσιο με 1,5δις ευρώ, από τη μείωση των σε εκκρεμότητα οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων στη φαρμακοβιομηχανία. Επιπλέον, περίπου ένα δις ευρώ από την ιδιωτική δαπάνη, ανά έτος.

Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων