Έλεγχος Παραγωγής – Production Control

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ΔΕΝ διαθέτουν αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής. Το Λογισμικό Cardel συνδυάζει το ID του εργαζόμενου με τους κωδικούς (barcode) των προϊόντων που παράγει στη βάρδια του. Βασίζεται στη δυνατότητά του να συλλέγει στοιχεία παραγωγής -ποιοτικά και ποσοτικά- σε πραγματικό χρόνο, από απεριόριστα σημεία δικτύου, και μέσω ευέλικτων διαδικασιών να τα μεταφέρει από και προς το κέντρο ελέγχου της παραγωγής, να τα διαχωρίζει σε δεδομένους τομείς και να εξάγει ανάλογες αναφορές. Λειτουργεί ως δίκτυο συλλογής δεδομένων του MIS και συνδέεται με το εγκατεστημένο ERP ή PP της επιχείρησης.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έλεγχος Παραγωγής – Production Control