Λογισμικό Ελέγχου Παραγωγής Cardel

Αρχική / Έλεγχος Παραγωγής – Production Control / Λογισμικό Ελέγχου Παραγωγής Cardel

Το Σύστημά μας διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:

 • Αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού προς ενημέρωση για την πρόοδο της παραγωγής
 • Μεταδίδει εντολές παραγωγής με ασφαλέστερο τρόπο
 • Βασίζεται σε απλές λειτουργίες και σε κωδικοποίηση εργασιών (barcode ή RFID)
 • Αποστέλλει δεδομένα μέσω των τερματικών παραγωγής προς τον κεντρικό υπολογιστή, όπου επεξεργάζονται και ανατροφοδοτούνται με νέα, σε σύντομο χρόνο
 • Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης γνώσης της ταχύτητας παραγωγής και ποιότητας των παραγόμενων αγαθών, ανά τμήμα ή συνολικά
 • Εξάγει στατιστικά στοιχεία ανά ημέρα ή μήνα για περαιτέρω επεξεργασία
 • Προσαρμογή διαδικασιών ανάλογα με τις δυνατότητες του χειριστή και τις ανάγκες της θέσης, προκειμένου να αυξάνει την παραγωγικότητα κάθε κέντρου κόστους
 • Άμεση διαθεσιμότητα δεδομένων χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, χάρη στο Ethernet Interface
 • Ανεξάρτητη διευθυνσιοδοτημένη ρύθμιση για κάθε θέση εργασίας/κέντρο κόστους
 • Ακριβής και πλήρης μεταφορά & εμφάνιση δεδομένων
 • Σύγκριση χρόνων εργασίας με πίνακες παραγωγής
 • Έγκριση και διόρθωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Απεριόριστες αμφίδρομες αποστολές δεδομένων
 • Μηνύματα από και προς το κέντρο ελέγχου
 • Προσωποποιημένες και σύνθετες εκθέσεις-αναφορές
 • Εξαγωγή σε οθόνες εργασίας, αρχεία κι εκτυπώσεις
 • Εύκολη και οικονομική εγκατάσταση δικτύου
 • Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών συσκευών και παρελκόμενων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες υλοποίησης κάθε συστήματος
 • Εντολές και χειρισμός συστήματος στην Ελληνική γλώσσα
 • Υψηλός βαθμός παραμετροποίησης H/W σε επίπεδο γλώσσας μηχανής
 • Επικοινωνία με τρίτα συστήματα
 • Δυνατότητα άμεσης εισαγωγής εμβόλιμης ή συμπληρωματικής εργασίας

Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο συλλογής δεδομένων παραγωγής:

 • βελτιώνουμε την ροή παραγωγής
 • υπολογίζουμε τον τυπικό χρόνο παραγωγής -διαμορφώνουμε στόχους, κίνητρα, μπόνους κλπ
 • επιτυγχάνουμε έλεγχο σε πραγματικό χρόνο
 • μειώνουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και τους ``νεκρούς`` χρόνους
 • ελέγχουμε και κοστολογούμε κάθε εργατοώρα
 • εξασφαλίζουμε εναρμονισμένες διαδικασίες μεταξύ των τμημάτων, βελτιώνοντας την επικοινωνία
 • επιτυγχάνουμε τελικά ένα ευέλικτο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο μοντέλο εργασίας, ανάλογο των επιχειρησιακών αναγκών μας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Λογισμικό Ελέγχου Παραγωγής Cardel