Πελάτες

Αρχική / Έλεγχος Παραγωγής – Production Control / Πελάτες Ελέγχου Παραγωγής

Ενδεικτικές Εγκαταστάσεις Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής, διασυνδεδεμένου με το module του ελέγχου χρονοπαρουσίας και του ελέγχου πρόσβασης, αποτελούν οι εγκαταστάσεις στη ΜΕΤΚΑ ΑΕ και στην HELESI.

Πελάτες Ελέγχου Παραγωγής