Υπηρεσίες Ελέγχου Παραγωγής

Αρχική / Έλεγχος Παραγωγής – Production Control / Υπηρεσίες Ελέγχου Παραγωγής

Από μας παρέχονται:

  • Η υποστήριξη συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο ίδιο το σύστημα
  • Σύγκριση χρόνων εργασίας με πίνακες παραγωγής/έλεγχος κέντρων κόστους
  • Η υποστήριξη συστήματος Χρονοπαρουσίας Προσωπικού στο ίδιο σύστημα για υπολογισμούς και ταυτοποίηση υπερωριών/υπέρ-εργασιών
  • Αρχιτεκτονική λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προσαρμογές / διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα
  • Η πιλοτική εγκατάσταση
  • Η μελέτη, εγκατάσταση και διαχείριση έργου
  • Η προσαρμογή της εφαρμογής στις ανάγκες σας
  • Η εφαρμογή για τη διαχείριση χρόνου εργασίας και τον έλεγχο πρόσβασης
  • Συμβόλαια συντήρησης λογισμικού

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Υπηρεσίες Ελέγχου Παραγωγής