Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control

“Είναι καλύτερα να είστε στην ασφαλή πλευρά”

Η υπεύθυνη κι ασφαλής διαχείριση των πόρων ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας προϋποθέτουν τον έλεγχο πρόσβασης – φυσικής ή εικονικής- ατόμων και οχημάτων, καθώς και τον έλεγχο μεταφοράς εμπορευμάτων. Επιπλέον, κανονισμοί όπως ο GDPR και διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, καθιστούν την εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης απολύτως αναγκαία.
Στην Cardel, βασιζόμενοι στην πολύχρονη παρουσία μας στην ελληνική αγορά και στην τεχνογνωσία που έχουμε αφομοιώσει από τους κορυφαίους του κόσμου σε συστήματα πρόσβασης, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την πιο έξυπνη κι ευέλικτη λύση στον Έλεγχο Πρόσβασης. Για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, όλες οι σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης κι ελέγχου είναι ενσωματωμένες σε μία και μόνο εφαρμογή, επιτυγχάνοντας δραστική μείωση του κόστους εγκατάστασης, συντήρησης και αναβαθμίσεων.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control