Η υπεύθυνη, αποδοτική και ασφαλής διαχείριση των πόρων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, προϋποθέτουν τον έλεγχο πρόσβασης ατόμων και οχημάτων. Επιπλέον, κανονισμοί όπως ο GDPR και οι διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, καθιστούν την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης απολύτως αναγκαία.

Στην Cardel, βασιζόμενοι στην πολύχρονη παρουσία μας στην ελληνική αγορά και την τεχνογνωσία που έχουμε αφομοιώσει από τους κορυφαίους του κόσμου σε συστήματα πρόσβασης,

– σχεδιάζουμε,
– εγκαθιστούμε,
– παραμετροποιούμε,
– και υποστηρίζουμε

λογισμικό και εξοπλισμό, δημιουργώντας τις πιο έξυπνες κι ευέλικτες tailor made λύσεις ελέγχου πρόσβασης.

 

 

Επίσης διαθέτουμε μία σειρά από ολοκληρωμένες, stand-alone λύσεις ελέγχου πρόσβασης των καλύτερων κατασκευαστών στο είδος τους, οι οποίες συμπληρώνουν το portfolio των λύσεων που προτείνουμε.

Για την άμεση υποστήριξη της λειτουργίας όλων των παραπάνω συστημάτων πανελλαδικά, διατηρούμε συνεργασίες με πιστοποιημένες τεχνικές εταιρίες συναφούς αντικειμένου σε όλη την επικράτεια.

Επίσης, μία ομάδα μηχανικών λογισμικού συντηρεί και κρατά ενημερωμένη την πλατφόρμα του λογισμικού μας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας,
απαντώντας με τεχνολογίες αιχμής σε κάθε πιθανό συνδυασμό των κρίσιμων ερωτημάτων

                                                                                                         Ποιος – Πότε – Πού

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control