Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control

“Είναι καλύτερα να είστε στην ασφαλή πλευρά”

Η υπεύθυνη, αποδοτική και ασφαλής διαχείριση των πόρων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, προϋποθέτουν τον έλεγχο πρόσβασης ατόμων και οχημάτων. Επιπλέον, κανονισμοί όπως ο GDPR και οι διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας, καθιστούν την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης απολύτως αναγκαία.

Στην Cardel, βασιζόμενοι στην πολύχρονη παρουσία μας στην ελληνική αγορά και στην τεχνογνωσία που έχουμε αφομοιώσει από τους κορυφαίους του κόσμου σε συστήματα πρόσβασης,

– σχεδιάζουμε,
– εγκαθιστούμε,
– παραμετροποιούμε,
– και υποστηρίζουμε

λογισμικό και εξοπλισμό, δημιουργώντας τις πιο έξυπνες κι ευέλικτες λύσεις ελέγχου πρόσβασης.

Αναλαμβάνουμε υπέυθυνα την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας, απαντώντας με τεχνολογίες αιχμής σε κάθε πιθανό συνδυασμό των κρίσιμων ερωτημάτων: Ποιος – Πότε – Πού.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control