Το λογισμικό my access_control λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη διαχείριση και τις συσκευές και διευκολύνει τόσο τη διαμόρφωση τους όσο και την επικοινωνία για την ανταλλαγή συμβάντων και εντολών:

 

 • είναι web based και εξυπηρετεί πλήρως τον απομακρυσμένο έλεγχο

 • δίνει τη δυνατότητα καθορισμού κανόνων πρόσβασης, δικαιωμάτων και ρόλων, που βασίζονται σε χωροζώνες και χρονοζώνες

 • υποστηρίζει απεριόριστα σημεία ελέγχου στο ίδιο δίκτυο

 • υποστηρίζει λειτουργική δικτύωση τερματικών online, semi online & offline

 • ελέγχει είσοδο, έξοδο & anti pass back

 • ελέγχει χρονικά το άνοιγμα πορτών

 • αναπροσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη μέρα

 • δίνει πλήθος διαφορετικών reports & reports CSV παρουσίας ατόμων, γεγονότων συναγερμού

 • στέλνει sms & emails

 • κάνει οριζόντια καταγραφή (logging)

 • προσφέρει εποπτικές κατόψεις και pop-up alarms

 • διαχειρίζεται επισκέπτες

 • είναι συμβατό με όλες τις τεχνολογίες κωδικοποίησης/ αναγνώρισης, όπως Proximity/ RFID, Barcode, QR code, UHF, Biometrics, NFC, Magnetic, Smart phones κλπ

 • έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης, τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων και προσαρμογών

 • επιπλέον, συνεργάζεται με πλήθος τερματικών συλλογής δεδομένων επώνυμων κατασκευαστών, εφόσον το κόστος της λειτουργικής διασύνδεσης είναι εύλογο και αποδεκτό.

Επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως και η επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές και πακέτα λογισμικού προσδίδουν στην πλατφόρμα επεκτάσεις, όπως:

 • CMS – Card Management System (card printing, smart card issuing, RFID tags)

 • ERP platforms

 • HR modules

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Λογισμικό “my access_control”