Λογισμικό Ελέγχου Πρόσβασης Cardel

Αρχική / Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control / Λογισμικό Ελέγχου Πρόσβασης Cardel

Η λύση Access Control s/w από την Cardel:

 • είναι web based και εξυπηρετεί πλήρως τον απομακρυσμένο έλεγχο
 • δίνει τη δυνατότητα καθορισμού κανόνων πρόσβασης, δικαιωμάτων και ρόλων, που βασίζονται σε χωροζώνες και χρονοζώνες
 • υποστηρίζει απεριόριστα σημεία ελέγχου στο ίδιο δίκτυο
 • υποστηρίζει λειτουργική δικτύωση τερματικών online, semi online & offline
 • ελέγχει είσοδο, έξοδο & anti pass back
 • ελέγχει χρονικά το άνοιγμα πορτών
 • αναπροσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη μέρα
 • δίνει πλήθος διαφορετικών reports & reports CSV παρουσίας ατόμων, γεγονότων συναγερμού
 • στέλνει sms & emails
 • κάνει οριζόντια καταγραφή (logging)
 • προσφέρει εποπτικές κατόψεις και pop-up alarms
 • διαχειρίζεται επισκέπτες
 • είναι συμβατή με όλες τις τεχνολογίες κωδικοποίησης/αναγνώρισης, όπως Proximity/ RFID, Barcode, QR code, UHF, Biometrics, NFC, Magnetic, Smart phones κλπ
 • έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης, τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων και προσαρμογών, ακολουθώντας κάθε εξέλιξη και αλλαγή του νομικού πλαισίου
 • επιπλέον, συνεργάζεται με πλήθος τερματικών συλλογής δεδομένων επώνυμων κατασκευαστών, εφόσον το κόστος της λειτουργικής διασύνδεσης είναι εύλογο και αποδεκτό

 

Επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως και η επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές και πακέτα λογισμικού προσδίδουν στην πλατφόρμα επεκτάσεις, όπως:

 

 • CMS – Card Management System (card printing, smart card issuing, RFID tags)
 • ERP platforms
 • HR modules

 

Τέλος, στην ίδια μηχανογραφική υποδομή του πελάτη μπορούν να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα modules της πλατφόρμας λογισμικού της Cardel, τα οποία περιλαμβάνουν:

 

 • Χρονοπαρουσία Προσωπικού – Time Attendance
 • Έλεγχος Παραγωγής – Production Control
 • Εποπτεία CCTV & Έλεγχος Περιπολίας Φυλάκων – Guard Tour
 • Έκδοση & Διαχείριση Εισιτηρίων – Ticketing

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Λογισμικό Ελέγχου Πρόσβασης Cardel