Μηχανισμοί Διέλευσης – Access Control Mechanisms

Αρχική / Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control / Μηχανισμοί Διέλευσης (Ατόμων – Οχημάτων)

Ατόμων

Ένα τερματικό πρόσβασης είναι επαρκές για να ελέγξει το άνοιγμα μιας πόρτας σε συστήματα ελέγχου μικρού αριθμού ατόμων. Για την τήρηση του  κατά άτομο ελέγχου σε έναν χώρο, απαιτούνται μηχανισμοί ελέγχου διέλευσης, όπως μια περιστροφική πύλη (τουρνικέ) ή μια πύλη ταχείας διέλευσης, που εξασφαλίζουν ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στον χώρο ή τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Η Cardel προσφέρει μια πλήρη σειρά μηχανισμών για κάθε εγκατάσταση, υψηλής λειτουργικότητας και άνετης χρήσης, χωρίς περιορισμούς στον έλεγχο (όπως: δημόσια κτίρια, πάρκα αναψυχής, γήπεδα, πλαζ κλπ.) έως και εγκαταστάσεις full height αλεξίσφαιρων περιστροφικών πυλών για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια (τράπεζες, ερευνητικοί σταθμοί, αστυνομικές εγκαταστάσεις κλπ).

Οχημάτων 

Νέα προϊόντα για τον έλεγχο πρόσβασης οχημάτων (όπως μπάρες, αναδυόμενα εμπόδια και στυλίσκοι) έρχονται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες στον χώρο της ασφάλειας και της διαχείρισης εισερχομένων κι εξερχομένων αυτοκινήτων. Νέες εκδόσεις, road blockers, διαθέσιμα με ταχύτερη ανάπτυξη – σύμπτυξη, πιστοποιημένα για χρήση σαν μέτρο αντιτρομοκρατικής προστασίας σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις (όπως στρατόπεδα, αεροδρόμια, πρεσβείες, αστυνομικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής ενέργειας κ.ά.).

Ηλεκτρομηχανικές δοκοί (barriers)

Αναδυόμενα εμπόδια (bollards)

Ηλεκτρομηχανικά οδοφράγματα (road blockers)

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μηχανισμοί Διέλευσης (Ατόμων – Οχημάτων)