Τερματικά Ελέγχου Πρόσβασης

Αξιόπιστα και τεχνολογικά προηγμένα, τα τερματικά που προτείνουμε:

 • διαθέτουν web interface που σημαίνει ότι είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και διαχειρίσιμα via web (διαμόρφωση παραμέτρων, καρτών, χρηστών, εξουσιοδοτήσεων, review of transaction records, διαμόρφωση των σημείων πρόσβασης κλπ)

 • διαχειρίζονται τα σημεία πρόσβασης online-offline-semi offline

 • διαχειρίζονται όλες τις αναφορές (συναγερμών, παραβιάσεων, forced lock, ανεπιτυχών περασμάτων, κλπ) μιας πόρτας ή ενός τουρνικέ

 • έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών σημείων πρόσβασης (multiple access management)

 • διαθέτουν επεκτάσιμο αριθμό I/O, extension boards, ports, keypads και readers διαφορετικών τεχνολογιών για ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο

 • διατίθενται και με ενσωματωμένο GPRS modem

 • διαθέτουν ανθεκτικά interactive touchscreen displays

 • διατίθενται και με ενσωματωμένη camera ή με σύστημα CCTV

 • μπορούν να επιτελέσουν λειτουργίες Audio/ Video over IP

 • διαθέτουν λειτουργίες multimedia, πχ slideshow, φωνητικά μηνύματα, VOIP & integrated microphone κλπ

 • μεταφέρουν αυτόματα αρχεία -προς και από ένα server- με aServer/ client FTP connection

 • φυλάσσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν και ανταλλάσσουν με τον server με ασφαλείς συνδέσεις HTTPS

 • μπορούν αν προγραμματισθούν πλήρως σε .NET Microsoft καλύπτοντας κάθε ανάγκη συλλογής δεδομένων

 • διαθέτουν διπλή κεφαλή ανάγνωσης για σήμανση εισόδου εξόδου στο ίδιο τερματικό.

Τα τερματικά αναγνώρισης συνδυάζονται με μηχανισμούς διέλευσης, με κλειστά κυκλώματα εποπτείας τηλεοπτικού ελέγχου των σημείων πρόσβασης και φυσικά με συστήματα διαχείρισης χρόνου και χρέωσης.

Readers

Αναγνώστες απλοί ή πολλαπλών τεχνολογιών:

 • με read-only ή read/ write modules
 • με RGB LEDs και buzzers για sound signaling
 • αποσπώμενοι από τη βάση τους (προαιρετικά)
 • stand alone (ορισμένα μοντέλα)
 • night & day function για διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας
 • με συνδυασμό διαφορετικών εξόδων (output formats)
 • με αμφίδρομη σύνδεση (προαιρετικά)
 • με πληκτρολόγιο ή χωρίς
 • με display ή χωρίς
 • με πιστοποιημένη αντοχή στην υγρασία και τη μηχανική πίεση
 • με αντιβανδαλιστική πιστοποίηση όπου απαιτείται.

Controllers

Μπορούν να είναι είτε ανεξάρτητοι είτε ενσωματωμένοι στα τερματικά ανάγνωσης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τερματικά Ελέγχου Πρόσβασης