Υπηρεσίες Ελέγχου Πρόσβασης

Αρχική / Έλεγχος Πρόσβασης – Access Control / Υπηρεσίες Ελέγχου Πρόσβασης

H Cardel διαθέτει ένα πλήρες, οργανωμένο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα σχεδιασμού, εγκατάστασης εξοπλισμού, εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού, υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων. Επίσης, μια ομάδα μηχανικών λογισμικού συντηρεί και κρατά ενημερωμένη την πλατφόρμα λογισμικού. Για την κάλυψη όλης της επικράτειας, η Cardel διατηρεί συνεργασίες με τεχνικές εταιρίες συναφούς αντικειμένου – πιστοποιημένων τεχνικών -, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην πελατεία της με αμεσότητα.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Υπηρεσίες Ελέγχου Πρόσβασης