Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων

Με ένα Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων μπορούμε εύκολα να γνωρίζουμε τον αριθμό πελατών που βρίσκονται σε ένα κατάστημα, εξοικονομώντας πόρους και χρόνο.
Ειδικότερα με την εφαρμογή της κυβερνητικής οδηγίας σύμφωνα με την οποία για κάθε πελάτη εντός καταστήματος αντιστοιχούν 10 τετραγωνικά μέτρα, ένα σύστημα καταμέτρησης είναι επιβεβλημένο.SensMax Pro D3

Real-time wireless bidirectional people counter

Bidirectional people counter SensMax Pro D3 designed for projects where it is needed to count people in real-time mode. It is a wireless device using a powerful radio module for con
nection to a data gateway in a range of 150m or 800m. This people counter device has bidirectional counting algorithm that can detect visitor movement direction IN or OUT.

Statistical data from wireless people counter delivered to a server in real-time mode. It means, if people counter detects crossing visitor, you will get the database update in some
seconds. This feature is useful if you need to detect how many visitors are in a room or premises at this time. You can see statistical data in graphic reports per 5-minutes
time and per-second statistics in a raw data format which you can export to 3rd party applications.


Το Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων αποτελείται από τρία στοιχεία:

1. Aσύρματοι μετρητές πόρτας,
2. Πύλη δεδομένων για συλλογή δεδομένων από μετρητές κυκλοφορίας πόρτας και
3. Λογισμικό αναφοράς που εμφανίζει δεδομένα από τους μετρητές σε διάφορες αναφορές.


Οι ασύρματοι αισθητήρες μετρούν στην είσοδο του καταστήματος και παρέχουν στατιστικά δεδομένα σε κεντρικό εξυπηρετητή xρησιμοποιώντας μια πύλη δεδομένων.

Η πύλη δεδομένων έχει μια εφεδρική μνήμη για 2000 ημέρες ωριαίων δεδομένων, τα οποία μοιράζονται στους αισθητήρες.

Ο καταμετρητής είναι μια ασύρματη συσκευή μέτρησης ατόμων με ισχυρή μονάδα ραδιοσυχνοτήτων με εκτεταμένη εμβέλεια επικοινωνίας που μπορεί να εντοπίσει την κατεύθυνση κίνησης του ατόμου για είσοδο και έξοδο (IN/OUT). Η αμφίδρομη μέτρηση δείχνει πόσα άτομα επισκέφθηκαν ένα εμπορικό κέντρο ή ένα μεγάλο κατάστημα μέσω της κύριας εισόδου. Τα άτομα που εισέρχονται στην περιοχή εμβέλειας του αισθητήρα ανιχνεύονται 200 φορές ανά δευτερόλεπτο, επομένως η ακρίβεια μέτρησης είναι υψηλή έως και 94-96%.Για την τήρηση της κατά άτομο πρόσβασης και καταμέτρησης, απαιτούνται μηχανισμοί ελέγχου διέλευσης, όπως μια περιστροφική πύλη (τουρνικέ) ή μια πύλη ταχείας διέλευσης (flap gate), που εξασφαλίζουν ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στον χώρο.

Κάθε σημείο πρόσβασης εισόδου ή εξόδου παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Διαθέτουμε τον κατάλληλο τύπο μηχανικού συστήματος διέλευσης και ελεγκτές για κάθε σημείο, διασφαλίζοντας την ορθή καταμέτρηση χωρίς να διαφοροποιούμε τα χαρακτηριστικά πυρασφάλειας και διαφυγής του χώρου καθώς και τις προσβάσεις ΑμεΑ.

Σε διακριτά σημεία πρόσβασης εισόδου και εξόδου τοποθετούνται μηχανικά συστήματα διέλευσης (τουρνικέ/ turnstiles). Με την κατάλληλη διασύνδεση και παραμετροποίηση, θέτουμε τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα εντός του χώρου. Σε περίπτωση που η οι προσβάσεις φτάσουν στον αριθμό που έχει τεθεί, το μηχανικό σύστημα «κλειδώνει» έως ότου ληφθεί η πληροφορία εξόδου ατόμων από τον χώρο. Τότε «ξεκλειδώνει» επιτρέποντας την πρόσβαση σε αριθμό ατόμων ίσο με αυτόν που αποχώρησαν.


Systems for respecting the safety distance between people

Για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων μεταξύ των ατόμων διαθέτουμε wearable alarmed tags:

1. σε μέγεθος τσέπης
2. με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
3. με ενσωματωμένο βομβητή που ενεργοποιείται με τη χρήση ενός έξυπνου αλγορίθμου όταν ένα άλλο tag πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη της απόστασης ασφαλείας.


Check safety distance between people Solution based in wearable TAG

All people how enter the working area are equipped with a TAG

The tags feature a sound alarm that is activated when another TAG get too close


Check safety distance between people
Solution based on TAG with cardholder

Tag with cardholder
Induction rechargeable battery
Built in sound alarm
Smart algorithm for activating the area in case another tag get too close

Social Distancing Alert Device

Η Συσκευή Συναγερμού Απόστασης είναι μία οικονομική και πρακτική λύση για μπαρ, καφετέριες, εκθεσιακούς χώρους, check-in, κινηματογράφους, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα, θέατρα κλπ, προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες κοινωνικής απόστασης.
Η συσκευή τοποθετείται εύκολα σε μπαρ ή γραφεία υποδοχής και παρέχει ηχητική και οπτική ειδοποίηση εάν οι άνθρωποι πλησιάζουν πολύ κοντά.
Η συσκευή είναι συνήθως φωτισμένη πράσινη με LED και αν πλησιάσει κάποιος εντός 2 μέτρων, ο φωτισμός αλλάζει σε κόκκινο. Προαιρετικά μία ηχητική ειδοποίηση θα δοθεί εάν ένα άτομο βρίσκεται σε απόσταση 90 cm.
Η προειδοποίηση απόστασης μπορεί να επαναπρογραμματιστεί για μικρότερες αποστάσεις, αν αλλάξουν οι οδηγίες κοινωνικής απόστασης, μέσω μιας δωρεάν εφαρμογής για κινητά.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαχείριση Πλήθους