Εποπτεία και Ασφάλεια

Η ελεγχόμενη πρόσβαση, η εποπτεία και ο έλεγχος περιπολιών σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, προϋποθέτουν ενοποίηση εφαρμογών για την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Οι λύσεις της Cardel αναφορικά με την Εποπτεία και την Ασφάλεια, καλύπτουν κάθε τομέα:

 • Κυβερνητικές Υπηρεσίες
 • Δημόσια Ασφάλεια
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας
 • Μεταφορές
 • Κίνηση οχημάτων
 • Χώρους στάθμευσης
 • Λιμάνια
 • Αεροδρόμια
 • Κτίρια
 • Κατοικίες
 • Εμπορικά κτίρια
 • Εμπορικές δραστηριότητες
 • Κεντρικές εισόδους
 • Ορόφους καταστημάτων
 • Εκδοτήρια/ταμεία
 • Γραφεία
 • Αποθήκες
 • Χώρους ελεύθερης στάθμευσης
 • Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Εξωτερικούς/αύλειους χώρους
 • Κεντρικές εισόδους
 • Χώρους αναμονής
 • Ταμεία και σημεία συναλλαγών
 • Σημεία ΑΤΜ
 • Υποδομές κρίσιμης σημασίας
 • Διυλιστήρια
 • Εργοστάσια και χώρους παραγωγής ενέργειας
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Αποθήκευση & Logistics

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εποπτεία & Ασφάλεια – Surveillance & Security