Διαχείριση Περιπολιών – Guard Tour Management

Αρχική / Εποπτεία & Ασφάλεια – Surveillance & Security / Διαχείριση Περιπολιών – Guard Tour Management

Σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε στρατόπεδα και σε πλοία, πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι είτε περιμέτρου είτε συγκεκριμένων σημείων από άτομα ή από ομάδες ατόμων. Για τη διευκόλυνση της αντικειμενικής εποπτείας και καταγραφής των ελέγχων αυτών, αξιοποιούμε το ID του ελεγκτή σε τερματικά χρονοπαρουσίας ή Access Control για τη συλλογή των χρονικών αναφορών των ελέγχων. Σε πραγματικό ή μη χρόνο.

Η εφαρμογή συστήματος περιπολίας βοηθά τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν με ακρίβεια και να διαχειρίζονται καλύτερα τα περιουσιακά τους στοιχεία, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες ασφαλείας τους.

Ένα σύστημα περιπολίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε :

 • Εταιρείες ασφαλείας, ώστε να παρακολουθούν στελέχη Lone Workers, να διαχειρίζονται περιπολίες και να εκδίδουν αναφορές
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για να αυξήσουν την ασφάλεια των μελών τους
 • Οργανισμοί ακινήτων, να διαχειρίζονται τα κτίριά τους και να τα προστατεύουν από ζημιές και βανδαλισμούς
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να παραμένουν ασφαλή από εξωτερικές απειλές
 • Τμήματα αποθήκης, για να διασφαλίσουν την κατάσταση ασφαλείας των εμπορευμάτων τους
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, διαχείρισης, εγκαταστάσεων και εργαζομένων

Λογισμικό Διαχείρισης Περιπολιών  Cardel 

Με το Λογισμικό της CARDEL καταγράφονται αυτομάτως οι χρονικές στιγμές των ελέγχων σε συγκεκριμένα σημεία μιας εκτεταμένης υποδομής.

Οι αναφορές που εξάγονται, σχετίζονται με:

 • Ανάλυση δεδομένων
 • Σαφή χρονικό προσδιορισμό διαδρομών
 • Απεικόνιση επί χάρτου
 • Ανίχνευση θέσης σε πραγματικό χρόνο
 • Διασφάλιση και Προστασία προσωπικού φύλαξης
 • Μέτρηση επιδόσεων προσωπικού φύλαξης

Εξοπλισμός διαχείρισης περιπολιών

Ένα σύστημα Περιπολίας Φυλάκων φορητού αναγνώστη, αποτελείται από:

 • τον φορητό αναγνώστη
 • τα σημεία ανάγνωσης (tags)

Ένα σύστημα Περιπολίας Φυλάκων σταθερών σημείων ανάγνωσης, αποτελείται από:

 • τους αναγνώστες
 • το μέσο ανάγνωσης

Η Cardel παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του συστήματος περιπολίας, εκμεταλλευόμενη ένα υφιστάμενο δίκτυο αναγνωστών άλλου σκοπού (π.χ. ελέγχου πρόσβασης)


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαχείριση Περιπολιών – Guard Tour Management