Κλειστά Κυκλώματα Εποπτείας – CCTV

Αρχική / Εποπτεία & Ασφάλεια – Surveillance & Security / Κλειστά Κυκλώματα Εποπτείας – CCTV

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός έλεγχος και η καταγραφή/αποθήκευση σε πραγματικό χρόνο – γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε ευαίσθητους χώρους σε μια επιχείρηση όπως οι ζώνες εισόδων, τα σημεία εγκατάστασης παραγωγικού και κρίσιμου εξοπλισμού, οι περιοχές επισκεπτών κλπ., λειτουργεί αποτρεπτικά διασφαλίζοντας την αντικειμενική καταγραφή συμβάντων, τα οποία χρήζουν περαιτέρω παρατήρησης και ανάλυσης. Ένα καλά εγκατεστημένο Κλειστό Κύκλωμα Εποπτείας ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, ενώ συνάμα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Η Cardel διαθέτει και προτείνει επώνυμες, «έξυπνες» λύσεις διασφάλισης χώρων, αυτοτελείς ή σε συνδυασμό με άλλα συστήματα ελέγχου, όπως τον έλεγχο πρόσβασης ή την περιμετρική ασφάλεια.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) προϋποθέτει εστιασμένη μελέτη και ανάλυση όλων των χώρων και των επιμέρους στοιχείων τους, που πρέπει να εποπτεύονται. Η Cardel παρακολουθεί όλες τις Νέες Τεχνολογίες στον χώρο των Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επώνυμων κατασκευαστών, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα λογισμικού της, αν αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες του πελάτη.

Εξοπλισμός CCTV – Components

Ένα σύστημα CCTV αποτελείται από:

  • Κάμερες

– Network Cameras

– HDCVI Cameras

– PTZ Cameras

– Thermal Cameras

  • Μέσα Καταγραφής και αποθήκευσης, με το κατάλληλο λογισμικό του αντίστοιχου κατασκευαστή:

–  Network Recorders

–  HDCVI Recorders

  • Διασυνδεδεμένες κάμερες συστημάτων ενδοεπικοινωνίας (video intercom)
  • Υποσυστήματα Μετάδοσης Εικόνας και Ήχου
  • Υποσυστήματα Απεικόνισης (οθόνες) και Χειρισμού (κονσόλες και joystick)
  • Υποσυστήματα Εξωτερικής Αποθήκευσης (storage)
  • Λογισμικό διαχείρισης

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλειστά Κυκλώματα Εποπτείας – CCTV