Πελάτες

Αρχική / Εποπτεία & Ασφάλεια – Surveillance & Security / Πελάτες Εποπτείας & Ασφάλειας

Ενδεικτικές μας εγκαταστάσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΕΛΠΕ – HELESI – ABB BANK – ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΕΚΑΠ ΑΕ – ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πελάτες Εποπτείας & Ασφάλειας