Αρχική / IDware / Biometrics

H Cardel διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία αξιοποίησης της τεχνολογίας βιομετρικών δεδομένων για τον Έλεγχο Πρόσβασης. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει συστήματα βιομετρικής διαπίστευσης με τα αντίστοιχα τερματικά δακτυλικού αποτυπώματος σε πελάτες μας. Η χρήση των βιομετρικών στοιχείων ενδείκνυται σε κρίσιμες βιομηχανικές ή ερευνητικές επιχειρήσεις, ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γενικά, σε κάθε χώρο όπου η ασφάλεια πρόσβασης είναι αδιαπραγμάτευτη.


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Biometrics