Πελάτες

Αρχική / Ηλεκτρονικές Συναλλαγές – ETS / Πελάτες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Ενδεικτικές μεγάλες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις της πλατφόρμας μας παρείχαμε στην Passpoint AE, στην Κ-Com και σε συνεργασία με την Pay zone στην ticket – 365.

Πελάτες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών