Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Αρχική / Ηλεκτρονικές Συναλλαγές – ETS / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

H Cardel παρέχει την υποδομή του ETS ΚΑΙ ως SaaS (s/w as a service) στους πελάτες της. Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες, όπως:

  • Ανάλυση άλλων αναγκών
  • Τροποποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού
  • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού H/W για τα σημεία πώλησης του δικτύου
  • Εκπαίδευση χρηστών και υπευθύνων
  • Υποστήριξη εξοπλισμού και εγκατάστασης
  • Διαχείριση εμπορευμάτων
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών