Εξοπλισμός Ticketing

Ένα πλήρες σύστημα Διαχείρισης – Έκδοσης – Ακύρωσης Εισιτηρίων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

  • Το Υποσύστημα Διαχείρισης που είναι η κεντρική πλατφόρμα λογισμικού

 

  • Το Υποσύστημα Έκδοσης που περιλαμβάνει:
  • το Module Λογισμικού Έκδοσης Εισιτηρίων και Ταμείων
  • τα Ταμεία/Box Office
  • τους Εκτυπωτές Εισιτηρίων

 

  • Το Υποσύστημα Ακύρωσης που περιλαμβάνει:
  • το Module Λογισμικού Ακύρωσης Εισιτηρίων
  • τους Αναγνώστες Εισιτηρίων
  • τους Ελεγκτές (controllers) Αναγνωστών
  • τα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα κατά άτομο πρόσβασης (τουρνικέ).

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εξοπλισμός Ticketing