Χάρτινο Εισιτήριο – Paper Ticket

Για την ολοκλήρωση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης μαζικής χρήσης, όπου το κόστος και η ευκολία χρήσης είναι πολύ σημαντικά, η εκτύπωση σε χαρτί είναι η ενδεικνυόμενη λύση. Χωρίς περιορισμούς σε τεχνολογίες, επιλέγουμε διαστάσεις κάρτας για να τυπώσουμε χάρτινα εισιτήρια για αυτόματα parking, χώρους θεαμάτων ή μέσα μεταφοράς. Το χάρτινο εισιτήριο μπορεί να έχει θερμική επιφάνεια για εκτύπωση barcode ή Qr-code και στοιχείων συναλλαγής ή μαγνητική πίστα ή ενσωματωμένο chip RFID για εύκολη χρήση στον έλεγχό τους.


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Χάρτινο Εισιτήριο