Λογισμικό Χρονοπαρουσίας Cardel

Αρχική / Χρονοπαρουσία – Time Attendance / Λογισμικό Χρονοπαρουσίας Cardel

Χάρη στη δυνατότητα παραμετροποίησης σε υψηλό βαθμό, το λογισμικό access_ της Cardel  παρέχει:

 • πλήρη καταγραφή των χτυπημάτων καρτών (κατεύθυνση, ώρα, causal codes κλπ.)
 • διαχείριση ωραρίων, όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία
 • διαχείριση διαφορετικών τύπων συμβάσεων και κατηγοριών χρόνου εργασίας (ημερομίσθιοι, ωρομισθιοι, κλπ.) καθώς και ειδικών περιπτώσεων (ελεύθερο/ ελαστικό ωράριο, καθυστέρηση, υπερωρίες, κλπ.) 
 • διαχείριση βάρδιας, ρεπό, άδειας, αργιών, Κυριακών, κλπ. 
 • διαχείριση χρόνων ανοχής 
 • παραγωγή προσωποποιημένων και σύνθετων αναφορών ανά υπάλληλο/ ομάδα/ τμήμα/  business unit
 • εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά ημέρα ή μήνα για περαιτέρω επεξεργασία
 • αποστολή έτοιμων επεξεργασμένων δεδομένων προς  τον κεντρικό υπολογιστή/ διαχειριστή ή τρίτα συστήματα (HR, Account Dept κτλ).
 • υλοποίηση πολιτικών υπολογισμού ωρών (με δυνατότητα παραμετροποίησης από τους διαχειριστές) 
 • διαφοροποίηση παραμέτρων βάσει τμημάτων
 • συνολική αντιμετώπιση χρονοπαρουσίας
 • αυτόματος υπολογισμός ωρών εργασίας όλων των τύπων 
 • γραφική, web-based διεπαφή διαχείρισης του υποσυστήματος, ολοκληρωμένη με τη διεπαφή γενικής διαχείρισης 

 

Επιπλέον, επειδή όπως αναφέρθηκε αποτελεί τμήμα (module) μιας γενικής ενοποιημένης οριζόντιας υποδομής, προσφέρει μία σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

 • διαχείριση χρηστών του συστήματος (στοιχεία, ρόλοι, ομάδες, κλπ.)
 • έλεγχο πρόσβασης στο σύστημα βασισμένο σε παραμέτρους (ρόλος, ομάδα, χαρακτηριστικά, κλπ.)
 • διαχείριση ταυτοτήτων ή/ και ψευδωνύμων των φορέων/ κατόχων των μέσων αναγνώρισης- IDs (καρτών, κλπ.)
 • διαχείριση μέσων αναγνώρισης-IDs (αρχικοποίηση, ακύρωση, κλπ.), επικοινωνία με τον εκτυπωτή καρτών ή άλλα μέσα προσωποποίησης
 • διαχείριση τερματικών (φόρτωση παραμέτρων, αρχεία, παρακολούθηση λειτουργίας)
 • διαχείριση προγραμματισμού και εκτέλεσης αυτόματων εργασιών
 • υποστήριξη των online, offline και semi-online τρόπων λειτουργίας του όλου συστήματος
 • υποστήριξη της εξυπηρέτησης περισσότερων του ενός οργανισμού από μοναδική εγκατάσταση, που· σε συνδυασμό με την παραπάνω υπηρεσία μεταφράζεται σε δυνατότητα παροχής των επιμέρους υπηρεσιών ως outsourced services
 • οριζόντια (για όλο το σύστημα) καταγραφή ενεργειών (logging)
 • δημιουργία αρχείων για την εξαγωγή και συνακόλουθα εισαγωγή στοιχείων σε άλλα συστήματα
 • γραφικές, web-based διεπαφές γενικής διαχείρισης του συστήματος.

Το λογισμικό access_ :

> είτε εγκαθίσταται σε server ή υπολογιστή  με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows, Linux) και ελάχιστες απαιτήσεις. Η πρόσβαση του κάθε χρήστη γίνεται με έναν απλό πλοηγό (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, κλπ). Συνεργάζεται με οποιοδήποτε περιβάλλον Β.Δ., όπως π.χ. ORACLE, MS-SQL ή mySQL.

> είτε διατίθεται μέσω του υπολογιστικού νέφους της cardel (cloud). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται τοπικός Η/Υ ή server. Όλα τα δεδομένα φιλοξενούνται σε ένα απόλυτα ασφαλή, απομακρυσμένο server, μειώνοντας τα κόστη για τον εξοπλισμό και τη διαχείριση.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Λογισμικό Χρονοπαρουσίας Cardel