Υπηρεσίες Χρονοπαρουσίας – Ωρομέτρησης

Αρχική / Χρονοπαρουσία – Time Attendance / Υπηρεσίες Χρονοπαρουσίας – Ωρομέτρησης

Παρέχονται:

  • Η πιλοτική εγκατάσταση
  • Η μελέτη, εγκατάσταση και διαχείριση έργου
  • Η προσαρμογή της εφαρμογής στις ανάγκες σας
  • Η εφαρμογή για τη διαχείριση χρόνου εργασίας και τον έλεγχο πρόσβασης
  • Συμβόλαια συντήρησης λογισμικού
  • Διαρκής παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας για απόλυτη εναρμόνιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Τυχόν τροποποιήσεις εισάγονται στο λογισμικό με την μορφή ενημερώσεων/updates.
  • Αρχιτεκτονική λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προσαρμογές/διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα Μισθοδοσίας, ERP, HR, κλπ.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Υπηρεσίες Χρονοπαρουσίας – Ωρομέτρησης