Πρόσφατα άρθρα

Συνέχεια στο μεγαλύτερο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στην Ελλάδα

Σε μία μικρή αγορά όπως η ελληνική, για λίγα έργα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να
είναι υπερήφανη μία εταιρεία όσο η Cardel, που αδιάκοπα από το 1998
ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις απαιτήσεις των δύο μεγαλύτερων ομίλων
τεχνολογίας, του OTE και της Intracom.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης στην Ελλάδα, αλλά και
στις γειτονικές χώρες, το οποίο καλύπτει σήμερα όλα τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα
του ΟΤΕ καθώς και όλα τα κέντρα φυσικής συνεγκατάστασης του ΟΤΕ με άλλους
παρόχους.

Η κατασκευή του συστήματος άρχισε το 1998 από την INTRACOM η οποία
επέλεξε ως υπεργολάβο την CARDEL. Με τη λειτουργία του, επιτυγχάνεται ο
αντικειμενικός έλεγχος συμβάντων, όπως η πλήρης καταγραφή των επισκέψεων
τεχνικών και ελεγκτών, καθώς και η κατάσταση θυρών και παραθύρων, σε όλα τα
κέντρα κατανομής δικτύου.

Ο τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή
των ψηφιακών δεδομένων όλων των συμβάντων, είναι της Ιταλικής εταιρείας
Zucchetti Axess και ανέρχεται στο σύνολο των 5.250 τερματικών και συσκευών
επέκτασης θυρών επικοινωνίας. Η ιδιαίτερων απαιτήσεων βασική Μονάδα Ελέγχου
Πρόσβασης είναι σχεδίασης και συναρμολόγησης της CARDEL.

Η υποστήριξη του Συστήματος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα σε συνεργασία με την
Intracom, ενώ παράλληλα μελετάται η αναβάθμισή του. Μόνο για τον Ιούνιο του
2019 παραδώσαμε 180 νέα τερματικά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος ΟΤΕ, σεβόμενος τα δεδομένα
των πελατών και των συνεργατών του, σε συνδυασμό με την Ελληνική νομοθεσία
και με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ και της ΑΔΑΕ, άρχισε πρώτος να επενδύει
στην διασφάλιση των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Συνέχεια στο μεγαλύτερο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στην Ελλάδα