Πρόσφατα άρθρα

Σύστημα Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών & Έγκαιρης Προειδοποίησης-WILDFIRE MONITORING SYSTEM

 Η Cardel, προωθεί στη χώρα μας το πλέον αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης προειδοποίησης, που στοχεύει στην αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις διάφορες υπηρεσίες που λειτουργούν εντός του πεδίου των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης για την προστασία του πληθυσμού.

Η όλη υποδομή βασίζεται σε μία πλατφόρμα ΜΗΑS (Multi Hazard System), η οποία αποτελεί ένα state of the art εργαλείο ανάλυσης και αντιμετώπισης κινδύνου. Το σύστημα μπορεί:

  • να υπολογίσει τους δείκτες κινδύνου ανάφλεξης
  • να επιτηρεί ταυτόχρονα οπτικά την περιοχή remotely, μέσω καμερών υψηλού ζουμ
  • να εντοπίσει έγκαιρα το σημείο ανάφλεξης, χάρη στις θερμικές κάμερες
  • να αναπτύξει μοντέλα πρόβλεψης που επιτρέπουν την εμφάνιση της πιθανής εξάπλωσης του μετώπου της φωτιάς στο τοπίο σε χάρτες με γεωγραφική αναφορά.

 

Πιο αναλυτικά, η λύση που προτείνουμε, αποτελείται από σταθμούς αυτόματης παρακολούθησης (automatic lookout stations), που περιλαμβάνουν θερμικές κάμερες, βιντεοκάμερες, καταγραφείς δεδομένων, αισθητήρες, συστήματα μετάδοσης και δομές υποστήριξης, καθώς και όλες τις απαραίτητες εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες, όπως προσαρμοσμένο σχεδιασμό συστήματος, εγκατάσταση πεδίου, συντήρηση, εκπαίδευση και συνεχή απομακρυσμένη βοήθεια. 

Συνολικά, το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα που λαμβάνει και να εντοπίσει με ακρίβεια όλα τα hotspot πυρκαγιάς αμέσως μόλις προκύψουν, μέσω ενός συστήματος εξαιρετικά ευαίσθητων καμερών ανίχνευσης θερμικών εικόνων, οι οποίες αναλύονται από το σύστημα σε πραγματικό χρόνο και επεξεργάζονται σωστά ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες. Σκοπός είναι ο εντοπισμός με τη μέγιστη ακρίβεια οποιουδήποτε hotspot πυρκαγιάς και ο προσδιορισμός των γεωγραφικών συντεταγμένων της ανιχνευθείσας πυρκαγιάς από ένα συνδυασμό ορατών και θερμικών εικόνων.

Δείτε το βίντεο:

Σύστημα Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών & Έγκαιρης Προειδοποίησης-WILDFIRE MONITORING SYSTEM

Related Posts